Matrel Oy:n tuotantokapasiteetin kasvattaminen -hanke

Hankkeessa kasvatetaan yrityksen kapasiteettia lisäämällä tuotantotilaa. Yritys on saanut lukuisia uusia asiakkuuksia, joiden kautta yrityksen on mahdollista laajentaa tuotantoportfoliotaan uuden tyyppisiin tuotteisiin. Näillä tuotteilla nähdään voimakas kasvupotentiaali, sekä hanke mahdollistaa jatkossa myös muiden vastaavien tuotteiden ja palveluiden saamisen tuotantoon.

Hankkeen tuloksena yrityksellä on:

  • mahdollisuus kasvattaa ja laajentaa liiketoimintaa, kapasiteettia hakea uusia asiakkaita täysin uusista asiakassegmenteistä kasvaa
  • mahdollisuus tarjota entistä vaativampaa kokoonpanotyötä vaativia projekteja (esim IoTtuotteet)
  • kapasiteettia valmistaa entistä suurempia sarjoja nykyiseen verrattuna

Matrel Oy haki ja sai Euroopan Unionin Euroopan aluekehitysrahaston avustusta investointeihin, jotka käytännössä mahdollistavat 600m2 tehdaslaajennuksen. Euroopan aluekehitysrahaston tuella hanke toteutetaan laajempana, kuin ilman myönnettyä tukea olisi tapahtunut. Näin ollen laajennus mahdollistaa kasvun myös tuleville vuosille, ei pelkästään tämän hetken akuuttiin tarpeeseen.

Hankkeen toteutumisella on paikallisia vaikutuksia myös alueen taloudelliseen kestävyyteen, mm. paikallisen elinkeinorakenteen monipuolistumisen ja uusien työpaikojen muodossa.